• TOP800数字式温度在线监测系统
 •     系统特点
          感温探头以电池方式供电并与测温表面直接接触,将测温数据以无线方式传送到当地主机,由主机实现当地监控并向远方主站系统转发实时测温数据。当地主机和远方主站间支持多种组网方式。
   
      主要技术指标 
     测温范围:-45℃~150℃
     测温精度:±0.5℃
     感温探头内置电池寿命:≥6年
     外形尺寸:装置主体   142(宽)X162(高)X70(深)mm
                             探头   40(宽)X56(高)X26(深)mm
   
     系统组网结构图