• TOP9720M-21H 电动机差动保护装置
 • ●    主要功能
  ●    差动速断保护
  ●    比率差动保护
  ●    CT断线监测
  ●    CT断线闭锁比率差动
  ●    非电量保护
  ●    遥信采集功能
  ●    主要特点:
  ●    单RS485通信方式;
  ●    128*64全中文液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便、操作简单;
  ●    具有完善的自检功能,方便调试与维护;
  ●    具有完善的软硬件看门狗,保证装置可靠运行;
  ●     能够记录最近发生的100次事件,记录信息掉电不丢失;
  ●    开放式的功能配置,产品配以最大的功能,可根据需要选择部分或全部功能;
  ●     硬件实时时钟,不受装置掉电影响;
  ●    高性能工业级处理器、进口电源,保证装置可靠运行。