• TOP9720C-23H(+) 变压器后备保护测控装置
 • ◎主要功能
  ●   三段式电流保护(复压及方向闭锁)
  ●   过负荷保护
  ●   间隙过流保护
  ●    间隙过压保护
  ●   PT断线监测与闭锁功能


  ●   零序过流保护(选配)
  ●    全电气测量功能
  ●   遥信采集功能
  ●   遥脉计数(可选配)
  ●   遥控输出

  ◎主要特点
  ●   通信方式可选RS485或CAN。
  ●   可具备故障录波功能;
  ●   支持双网通信功能,两个网络互为热备用;
  ●   128*64全中文液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便、操作简单;
  ●   具有完善的自检功能,方便调试与维护;
  ●   具有完善的软硬件看门狗,保证装置可靠运行;
  ●   能够记录最近发生的100次事件,记录信息掉电不丢失;
  ●   开放式的功能配置,产品配以最大的功能,可根据需要选择部分或全部功能;
  ●   硬件实时时钟,不受装置掉电影响;
  ●   高性能工业级处理器、进口电源,保证装置可靠运行。